Publicado el por

Quina diferència hi ha entre una societat limitada i una societat limitada unipersonal?

L'èxit va ser sempre fill de l'audàcia

Quina diferència hi ha entre una societat limitada i una societat limitada unipersonal ?

La diferència és que les participacions socials , és a dir el capital social de l' empresa en les societats limitades unipersonals està en mans d'una sola persona i en les societats limitades normals el capital es reparteix entre dos o més socis .

A efectes de comptabilitat , no hi ha diferència entre una i altra .

Les societats unipersonals , poden concórrer dos conceptes que són molt a tenir en compte .

Si l'administrador i el soci únic de la societat és la mateixa persona , és responsable total de la gestió de la societat , tant en problemes com en beneficis .

Si l'administrador i el soci únic són diferents persones , cal anar al registre a registrar la unipersonalitat , en cas de no fer-ho segueix sent responsable el soci únic.

Si es registra la unipersonalitat el responsable seria en aquest cas l'administrador de l'empresa.

Aquestes són les característiques més diferenciades que hi ha.

Som assessors mercantils i especialistes en venda i adjudicació d'empreses o societats limitades , tant constituïdes o de nova constitució .

Informa't a través del nostre portal web www.ventasociedades.com